N I G R A S U M

 

(CAT) Nigra Sum: De pedra d'ull de serp del cor de la muntanya és un projecte musical, creat a major honor, llaor i glòria de Montserrat, cimal sacre, centre geogràfic i cor maternal de la Catalunya pietosa, majestuós altar natural i principal enclavament esotèric del món occidental. El nom Nigra Sum és manlleu flagrant d'un dels versos del Càntic dels càntics:

Nigra sum sed fromosa. (negra en sóc, però Formosa). (Ct 1,5; 1,6)

Essent aquest un vers notòriament arrelat a la litúrgia montserratina degut a la peculiar pigmentació cutània de la imatge de nostra senyora venerada a tal muntanya. Talment, el nom de l'obra, De pedra d'ull de serp del cor de la muntanya, com el de cadascuna de les peces que la componen (Postrau-vos reis del món, Esbart de serafins...), són apropiacions directes de l'abundant obra d'inspiració montserratina de Jacint Verdaguer, mestre de poetes i figura cabdal de les lletres catalanes. L'obra transita pels espais comuns de gèneres de natura tan divergent, com serien el New Age (especialment en les seves varietats més contemplatives), la música litúrgica, el drone o el doom metal; tots ells prolífics en subgèneres pels quals Nigra Sum deambula, diguem-ne, “com a cal sogre”. La present obra representa un exercici evocador que recorre tant els paisatges terrenals com aquells “d’inspiració elevada”: de la rondallística als “llibres revelats”, dels més baixos instints i dels abismes més infectes al cims més cobejats on tot és llum i és glòria.

 

...

(ESP) Nigra Sum: De pedra d'ull de serp del cor de la muntanya es un proyecto musical, creado a mayor honor, loor y gloria de Montserrat, cumbre sacra, centro geográfico y corazón maternal de la Cataluña piadosa, majestuoso altar natural y principal enclave esotérico del mundo occidental. El nombre Nigra Sum es préstamo flagrante de uno de los versos del Cantar de los Cantares:

Nigra sum sed fromosa. (Negra soy, pero Formosa). (Ct 1,5; 1,6)

Siendo este un verso notoriamente arraigado en la liturgia montserratina debido a la peculiar pigmentación cutánea de la imagen de nuestra señora venerada en tal montaña. Del mismo modo, tanto el nombre de la obra, De pedra d'ull de serp del cor de la muntanya, como el de cada una de las piezas que la componen (Postrau-vos reis del món, Esbart de serafins…), son apropiaciones directas de la abundante obra de inspiración montserratina de Jacint Verdaguer, maestro de poetas y figura capital de las letras catalanas. La obra transita por los espacios comunes de géneros de naturaleza tan divergente, como serían el New Age (especialmente en sus variedades más contemplativas), la música litúrgica, el drone o el doom metal, todos ellos prolíficos en subgéneros por los que Nigra Sum deambula a sus anchas. La presente obra representa un ejercicio evocador que recorre tanto los paisajes terrenales como aquellos "de inspiración elevada": del folklore a los libros revelados, de los más bajos instintos y los abismos más infectos a las cumbres más codiciadas donde todo es luz y es gloria.